Torte

Torte slike

iPhone oprema – punjač za ipad, ipad dodaci

U današnje vrijeme Apple je sa svojim iPhone brandom napravio ogroman boom tako da se za taj uređaj može pronaći veliki broj iPhone dodataka. Iako se neki iPhone dodaci mogu smatrati fanatičnima još uvijek postoji veliki broj gadgeta koji uistinu služe svojoj svrsi. U ovome članku približit ću Vam neke od dodataka za koje sigurno […]

Biograd – točka za istraživanje okolice

Biograd Apartmani – Budući da se grad Biograd na Moru nalazi negdje na polovici puta između najsjevernijeg i najjužnijeg ruba dijela Jadranskog mora, grad predstavlja idealnu polazišnu točku za istraživanje okolice, ali i udaljenijih atrakcija duž čitave obale. Već u bližoj okolici nalaze se tri nacionalna parka, dva parka prirode, te nekoliko povijesnih. Sjeverno od […]

Vanjski službenik za zaštitu podataka

Vanjski službenik za zaštitu podataka (Externer Datenschutzbeauftragter) odnosno službenik za zaštitu osobnih podataka radi kako bi se osiguralo da pravila o zaštiti podataka budu odrađena pravilno, po propisima i po svim detaljima koje nalaže zakon. Zadaća supervizora u Zakonu o zaštiti podataka određena su unaprijed. To su, između ostalih: – Provjera pravilne primjene podataka – […]

Pokreti u lakatnom zglobu

Fleksija podlaktice Agonisti: 1)m.biceps brachii-caput longum(tuberositas supraglenoidale scapule), i caput breve(procesus coracoideus scapule) hvataju se na tuberositas radii 2)m.brachialis-s prednje polovine humerusa-tuberositas ulne 3)m.brachoradialis-supracondilarni dio humerusa hvata se na procesusu stiloideus radii Pacijent sjedi za testiranje (3,4,5) Za goniometriju i mjerenje kutomjerom lezi na ledjima Palpira se na prednjoj strani lakta Ekstenzija podlaktice Agonist:m. triceps […]

STOPALO I PRSTI STOPALA

FLEKSIJA STOPALA-s flektiranim koljenom  -agonist:  -m.soleus,inervacija n.tibialis  -sinergisti:m.tibialis posterior, m.flexor hallucis longus, flexor digitorum longus  -fiksacija težina natkoljenice i potkoljenice  -FO-napetost prednjeg talofibularnog ligamenta,napetost ekstenzora stopala i kontakt tibije i talusa u stražnjem dijelu GONIOMETRIJA I MMT  -goniometrija pronirani položaj, noga savijena u koljenu, kutomjer na lateralnoj strani stopala, […]

FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA

Procjena integriteta zgloba Procjena mobilnosti zgloba Procjena opsega poktreta CILJ • -utvrditi nastanak simptoma • -utvrditi mjesto lezije • -utjecaj na funkciju zgloba INTEGRITET I MOBILNOST ZGLOBA • -integritet zgloba-očekivana anatomska i biomehanička funkcija zgloba • -mobilnost zgloba-izvođenje pokreta u punom opsegu i u očekivanom smjeru s obzirom na karakteristike zgloba ANATOMSKA I BIOMEHANIČKA FUNKCIJA […]

MMT natkoljenice

Fleksija natkoljenice • Agonisti:m. psoas maior- s intervertebralnih diskusa zadnjeg Th i L i hvata se na tuberculum minor • M. iliacus-s dvije trecine fosse iliace,criste iliace i hvata se na tuber. Minor • N. femoris • Za ocjene 3,4,5 –pacijent sjedi,potkoljenica visi niz podlogu • Za oc. 2-lezi na boku noge koju testiramo • […]

MJERE GIBLJIVOSTI KRALJEŠNICE

• -OP-opseg pokreta • -FO-faktori ograničenja • -cervikalna kralješnica • -torakalna i lombalna kralješnica • -mjerni instrumenti:centimetarska vrpca i goniometar CERVIKALNA KRALJEŠNICA • -ekstenzija glave od 0 do 25 stupnjeva • -fleksija glave od 0 do 15 stupnjeva • -ekstenzija vrata od 0 do 30 stupnjeva • -fleksija vrata od 0 do 35.45 stupnjeva • […]

ANTEFLEKSIJA NADLAKTICE

• -agonisti: • -m.deltoideus (prednja vlakna) • -inervacija:n.axillaris • -m.coracobrchialis • -inervacija n.musculocutaneusa • -sinergisti: srednji deltoidesu, biceps brachii, kratka i klavikularna glava pectoralisa maiora • -fiksacija:trapezius,serratus anterior i romboideusa GONIOMETRIJA I MMT • -bolesnik u supiniranom položaju,nadlaktica aducirana uz tijelo goniometar u nultom položaju s centrom na ramenu. • -MMT-3 :sjedeći položaj, stabilizacija ramena, […]

Mimična muskulatura

• Polazi s fosse incisive mandibule i hvata se na kozu mentuma • Funkcija:svaranje nabora na kozi brade • Ocjena 3-nabori su vidljivi • Ocjena 5-otpor se daje palcem na bradi prema dolje m.Qudratus labii inferior • Polazi izmedju simfize i foramena mentalis mandibule,hvata se u kozu donje usne • FUN.:izvrce donju usnu prema van […]

keep looking »